W XXI wieku ludzie zaczęli martwić się o środowisko. Żyjemy bowiem w czasach wiszącej nad nami katastrofy klimatycznej. Na naszej zielonej planecie wciąż rośnie temperatura, która jest istotnym czynnikiem dla rolnictwa. To właśnie od temperatury zależy, ile plonów uda zebrać się rolnikom w danym sezonie. Od temperatury zależy również poziom wód mórz i oceanów…

A od czego zależy temperatura? Dużym czynnikiem mającym wpływ na temperaturę na Ziemi są środki transportu używane przez człowieka. Polska ma w planach przyczynienie się do „zielonej rewolucji”, dlatego też kwestia ekologii jest najistotniejszą kwestią, jaką rząd bierze pod uwagę myśląc nad przyszłością transportu. Oto, jak ona się rysuje.

Polscy politycy chcą skierować swoją uwagę w stronę pojazdów elektrycznych. Elektromobilność to prężnie rozwijający się sektor w innych krajach, takich jak na przykład Stany Zjednoczone. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samochody osobowe, ale także komunikację publiczną.

Mowa o autobusach, jednym z najczęściej wybieranych środków lokomocji przez Polaków. Rząd chciałby wesprzeć inicjatywę kupna większej ilości elektrycznych autobusów, które miałby funkcjonować zaraz obok tramwajów, w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.

Kolejną kwestią, która zostanie poruszona w kontekście przyszłości transportu w Polsce, jest przyszłość podróży międzymiastowych. W planach jest zainteresować większą część społeczeństwa transportem kolejowym. Polacy mają tendencję do używania samochodów osobowych, i w niektórych rejonach Polski jest to wciąż dominujący środek lokomocji.

Aby to zmienić, władza ma w planach modernizację transportu kolejowego. Modernizacja ta odbędzie się dzięki wdrożeniu Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym do 2023 roku, obniżeniu cen biletów oraz powiększeniu siatki połączeń.

Póki co, przyszłość transportu w Polsce ukazuje się w bardzo pozytywnym świetle. Nasz kraj idzie z „duchem czasu” i stara się wdrażać wiele przyjaznych środowisku modernizacji. Poprawią one nie tylko stan klimatu, ale i komfort życia obywateli.